banner1

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

Vocabulary(もじ。ごい) 00:30:00
Grammer (文法)。読解 01:10:00
Listening(聴解) 00:42:00

သုံးသတ်ချက်များ

ကောင်း
1
ရှုပ်
ကျေးဇူး
ရှင်း
မလည်
တက်ရန်/ အပ်ရန်
  • အခမဲ့
  • 30 ရက်များ
28သင်ယူနေသူများ
  • Profile photo of Kyaw Hein
  • Profile photo of Myo Ma Ma
  • Profile photo of 花雪子 くん
  • Profile photo of Hera Black
  • Profile photo of Yar Phyo

2017 - အိုင်တီမြန်မာ မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။