banner1

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

JLPT(N2)Free Test
(文字。語彙。文法) 01:45:00
(聴解) 00:50:00

သုံးသတ်ချက်များ

ကောင်း
ရှုပ်
ကျေးဇူး
ရှင်း
မလည်

ဒီသင်တန်းအတွက် လေ့လာသုံးသတ်ချက်များ မတွေ့ရှိပါ။

တက်ရန်/ အပ်ရန်
  • အခမဲ့
  • 10 ရက်များ
25သင်ယူနေသူများ
  • Profile photo of Aye Thida Zaw
  • Profile photo of Hninma Hninma
  • Profile photo of Lwin Cho
  • Profile photo of April Thu
  • Profile photo of Miimii Chuu

2017 - အိုင်တီမြန်မာ မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။